Go to Top

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hier vindt u de privacyverklaring van SONNEVELD ADMINISTRATIESERVICE. In dit document wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens er worden verzameld en voor welke doelen die worden opgeslagen. Daarnaast vindt u hier uitleg over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u daar gebruik van kunt maken.

Deze privacyverklaring zal soms worden gewijzigd, bijvoorbeeld door wetswijzigingen.

Wie ben ik

Ik ben Aafke Sonneveld, werkzaam als SONNEVELD ADMINISTRATIESERVICE. Ik doe administraties voor zelfstandigen met de daaraan vebonden zaken.

Waarom Ik persoonsgegevens verwerk

Persoonsgegevens heb Ik nodig om mijn dienstverlening en taken richting mijn klanten naar behoren uit te voeren. In dit kader deel Ik soms gegevens met derden. Met deze partijen zijn of worden voor een juiste en integere uitvoering (sub)verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Mijn website

Als bezoeker aan mijn website registreer Ik uw IP-adres, ook dat is een persoonsgegeven. Deze data worden uitsluitend gebruikt voor het goed functioneren van de website.

Bewaren

Uw persoonsgegevens worden gedurende een langere tijd bewaard. Over het algemeen bewaar Ik mijn administratie zeven jaar, omdat dit nodig is voor de fiscale verplichtingen van mijn bedrijf.

Beveiliging

Uw gegevens worden digitaal opgeslagen in een e-mailbox en een database op mijn computer, in ‘De Cloud’ en op een NAS. De toegang en beveiliging voldoen aan strenge normen. In geval van een incident (datalek) wordt dit zo snel mogelijk ongedaan gemaakt, ter voorkoming van verdere schade.

Mijn software, zoals browsers, virusscanners en operating systems, worden up-to-date gehouden.  Dagelijks wordt een back-up gemaakt, waarmee de beschikbaarheid en de toegang tot persoonsgegevens tijdig kunnen worden hersteld.

Uw rechten

Recht op inzage
U hebt het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij SONNEVELD ADMINISTRATIESERVICE worden vastgelegd en bewaard. Dit doet u door een e-mail te sturen aan info@SONNEVELD ADMINISTRATIESERVICE.nl. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door SONNEVELD ADMINISTRATIESERVICE.

Recht op overdracht
Wanneer u overstapt naar een andere partij of dienst, hebt u het recht op overdracht van uw gegevens die bij SONNEVELD ADMINISTRATIESERVICE zijn opgeslagen. Op uw verzoek draag Ik die gegevens over aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij SONNEVELD ADMINISTRATIESERVICE worden vastgelegd? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Houd er rekening mee dat dit gevolgen kan heb voor de eventuele diensten die u afneemt van SONNEVELD ADMINISTRATIESERVICE.

Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat SONNEVELD ADMINISTRATIESERVICE niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Reactietermijn
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@SONNEVELD ADMINISTRATIESERVICE.nl Het is mijn streven is om binnen een week te reageren. Vragen? Neemt contact op met mij via: tel 0174-44033 of info@SONNEVELD ADMINISTRATIESERVICE.nl