Go to Top

Administratie

Bij administraties moet u denken aan het verzorgen van de boekhouding voor het midden- en kleinbedrijf. Te denken valt hierbij aan: inboeken, facturering, btw aangifte, opstellen van de jaarrekening en aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Samen bekijken we welke werkzaamheden door uzelf verricht worden en welke u graag uitbesteedt. De werkzaamheden kunnen eventueel ook op locatie verricht worden.

Financiële administratie
Het verzorgen van de boekhouding voor het midden- en kleinbedrijf. Te denken valt hierbij aan: inboeken, facturering, btw aangifte, opstellen van de jaarrekening, aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Samen bekijken we welke werkzaamheden door uzelf verricht worden en welke u graag uitbesteedt. De werkzaamheden kunnen eventueel ook op locatie verricht worden.

Inboeken
Het verwerken van de opbrengsten, kosten, btw etc. in een boekhoudkundig programma. Wij werken o.a met het boekhoudprogramma van Minipak. Een 30 dagen gratis demoversie is te downloaden via onderstaande link.

https://www.minipak.nl/downloads.html.

Verder werken wij ook met het online programma:

https://www.e-boekhouden.nl

Wij kunnen u helpen met een instructie en het inrichten van het programma.

Facturering
Het opmaken en versturen van uw rekeningen en de bewaking van de betaaltermijn.

BTW aangifte
Als u BTW-plichtig bent moet er, afhankelijk van een aantal factoren, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een BTW-aangifte gedaan worden.

Jaarrekening
Aan de hand van de ingeboekte gegevens, eventuele afschrijvingen e.d. wordt de jaarrekening opgesteld van waaruit het bedrijfsresultaat voortvloeit, de jaarrekening wordt opgemaakt met hulp van een accountant.

Aangifte Inkomstenbelasting
Aan de hand van de jaarrekening wordt er gezamenlijk met uw privégegevens de belastingaangifte gedaan.
Alle werkzaamheden kunnen zo nodig ook op locatie worden verricht.

Secretarieel
Het notuleren van vergaderingen, het uitwerken van correspondentie en andere secretariële werkzaamheden zoals het organiseren van kleine evenementen.