Go to Top

Budgettering

afbeelding_budgetteringVeel mensen hebben moeite met het in balans houden van de inkomsten en uitgaven. Vaak is het eind van de portemonnee eerder in zicht dan het eind van de maand. Hoe men in deze situatie terecht komt is zeer uiteenlopend. Een verbroken relatie, een overlijden van een naaste, verlies van werk, arbeidsongeschiktheid of gewoon niet bij machte om de administratie op orde te brengen en te houden.

Door het inzichtelijk maken van inkomsten en uitgaven brengen wij aan het licht waar de knelpunten zitten. We gaan kijken op welke vlakken er bespaard kan worden en ook of er zaken zijn waar u eventueel recht op heeft.

U moet hierbij denken aan toeslagen (huur, zorg, kinderopvang), kwijtschelding of vermindering van een aantal belastingen.